صندوق ETF پالایشی 

خرید سهام دولتی

وزیر نفت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دستور داد تا به سرعت نسبت به ایجاد صندوق ETF پالایشی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، بیژن زنگنه در صفحه توییتری خود نوشت: با ارایه  سهام‌ پالایشگاه‌ها در بورس نه تنها مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم.

وی ادامه داد:‌ با توجه به درخواست اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دستور داده شد که شرکت پالایش و پخش به سرعت نسبت به ایجاد  صندوق ETF پالایشی اقدام کند.

پیش از این وزیر اقتصاد و امور دارایی از هماهنگی با وزارت نفت و توافق برای عرضه صندوق دارا دوم (ETF) در اولین چهارشنبه شهریورماه خبر داد.

دژپسند روز گذشته گفته بود که وزارت اقتصاد و وزارت نفت در خصوص صندوق ETF دارا دوم و عرضه آن پنجم شهریورماه توافق کرده‌اند.

پیش از این، برخی اخبار از منتفی شدن عرضه صندوق دارا دوم حکایت داشت.

 

زیر نفت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دستور داد تا به سرعت نسبت به ایجاد صندوقپالایشی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، بیژن زنگنه در صفحه توییتری خود نوشت: با ارایه  سهام‌ پالایشگاه‌ها در بورس نه تنها مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم.

وی ادامه داد:‌ با توجه به درخواست اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دستور داده شد که شرکت پالایش و پخش به سرعت نسبت به ایجاد  صندوقالایشی اقدام کند.

پیش از این وزیر اقتصاد و امور دارایی از هماهنگی با وزارت نفت و توافق برای عرضه صندوق دارا دوم در اولین چهارشنبه شهریورماه خبر داد.

دژپسند روز گذشته گفته بود که وزارت اقتصاد و وزارت نفت در خصوص صندوق دارا دوم و عرضه آن پنجم شهریورماه توافق کرده‌اند.

پیش از این، برخی اخبار از منتفی شدن عرضه صندوق دارا دوم حکایت داشتتتتتتتتتتت.

پیش از این وزیر اقتصاد و نن