نیاز مدارس عشایری برای تامین ۷۰۰ چادر و کانکس

نیاز مدارس عشایری برای تامین ۷۰۰ چادر و کانکس

مدارس عشایری مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش تعداد چادرهای موردنیاز در کشور برای مدارس عشایری را ۵۲۸ و تعداد کانکس مورد نیاز در سطح کشور را ۲۰۳ دستگاه کانکس اعلام کرد. به گزارش...

ادامه مطلب ...