این رسانه بر حسب آنچه هدفمندی شایسته محور و اصولی است مدتی است که به بررسی شرکت های نفتی در جنوب و مناطق هدف دارای منابع انرژی می پردازد…این بررسی ها با هدف شناسایی نقاط ضعف و البته کاملا بصورت علمی و مستند می پردازد…بماند که با ارائه ی این تحلیل ها چه هجمه ها که به این رسانه انجام نپذیرفته است!و چه سوء تعبیرها که از ما نکرده اند اما نمی دانند که این خاک مقدس و اعتلای این پرچم عزیز و مقدس بر هر همگرایی فکری؛حزبی؛قومی و…ارجح است و نگارنده هیچ آرزویی نداشته و ندارم جز اینکه روزی چون برادران شهید و سرافرازم در راه سربلندی ایران عزیز در کفنی از پرچم سه رنگ ایران زمین به آغوش این خاک مقدس سپرده شوم…و عاقبت خاک ره کوزه گران عاشق وطن شوم…

 

“تحلیلی دقیق از میزان تولید و کیفیت نفت شرکت مارون در سال ۹۵”

همانگونه که در مطالب قبل بیان شد، وضعیت تولید، ایمنی و حفاظت از محیط زیست در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون طی یک سال گذشته رو به وخامت گذاشته و کارایی این شرکت با حضور آقای جهانگیر پورهنگ سیر نزولی شدیدی داشته است. بحرانی بودن شرایط تولید از دو منظر میزان و کیفیت نفت تولیدی، کار را به آنجا رسانید که مدیر عامل محترم مناطق نفتخیز جنوب دستور بررسی موضوع را برای گروهی از کارشناسان صادر کرده است. در پی این مقوله می توان گفت که علت عدم تحقق تولید و تغییر کیفیت نفت می تواند به دلایل فنی و یا مدیریتی بوجود آمده باشد. اما عمده کارشناسان بر این عقیده هستند که مورد فنی در صورت وجود، در یک برهه کوتاه یک ساله حادث نمی شود و در طول زمان اتفاق خواهد افتاد و شاید بتوان دلیل اصلی افت تولید و کیفیت آن را در یک سال گذشته، ملتهب شدن وضعیت شرکت، نارضایتی بوجود آمده در پرسنل، ضعف عملکرد و عدم تمرکز مدیرعامل بر تولید، ناتوانی و فقدان دانش فنی در مدیریت جهت کنترل، هماهنگی و اصلاح موضوع دانست. از این رو جهت تنویر افکار عمومی هیئت کارشناسان و خوانندگان محترم، تحلیل آماری زیر را ارائه می نماییم شاید که گره ای از این کلاف پیچ در پیچ گشوده گردد…

۱- میزان تولید نفت
در طول سال ۹۵ شرکت مارون همواره با کاهش تولید ماهیانه دست و پنجه نرم کرده و همیشه از برنامه پیش بینی عقب بوده، موضوعی که مشابه آن در سالیان گذشته اتفاق نیافتاده است. انباشت این عقب ماندگی در نمودار تجمعی زیر نمایش داده شده است. میزان کل کاهش تولید ۲۱ر۵ (پنج و بیست و یک صدم) میلیون بشکه از ابتدای سال ۹۵ تا کنون می باشد که با در نظر گرفتن قیمت نفت و ارزش دلار، این میزان کاهش تولید ۱۰۶۸۰ میلیارد ریال، کاهش در فروش را به بودجه کشور اعمال نموده است. سیر صعودی نمودار نمایانگر این موضوع است که میزان کلی کاهش تولید نفت و خسارت وارده در طول سال رو به افزایش بوده و بطور مداوم این میزان عقب ماندگی انباشت می گردد.

مارون

۲- کیفیت نفت ارسالی
آمار و گزارشات در خصوص پایین آمدن کیفیت نفت در اثر افزایش میزان نمک موجود در نفت ارسالی، به هیچ وجه قابل انکار نیست. در نمودار ستونی زیر عدم تعادل و کاهش شدید کیفیت نفت ارسالی نمایان است. این نمودار نشان دهنده درصد روزهایی است که در یک ماه نفت فاقد کیفیت بوده و بر اساس آن مشخص است که چه تعداد از روزهای یک ماه نفت تولیدی و ارسالی خارج از حد استاندارد (out of spec ) بوده است. از ذکر میزان نمک موجود در نفت نسبت به حد مجاز صرف نظر شده، این موضوع خود مثنوی دیگری می طلبد زیرا در بعضی از روزها این میزان به ۱۰ برابر حد مجاز رسیده است. در هر صورت با یک نگاه اجمالی به نمودار می توان دریافت که در تمام شش ماه گذشته بطور میانگین ۷۵% از روزها، و در بعضی از ماه ها بیش از ۹۰% از روزها نفت فاقد کیفیت لازم بوده وهیچ ماهی وجود ندارد که بیش از ۵۰% از روزهای آن نفت بی کیفیت نباشد. نکته قابل ذکر اینست که معمولا کنترل نمک و کیفیت نفت در فصول سرد سال به دلیل کاهش دما سخت تر است، در حالی که آمار و تحلیل های موجود برای فصل های تابستان و پاییز صورت گرفته و به نظر می رسد با فرا رسیدن فصل زمستان وخامت اوضاع بیشتر شود.

مارون

١-کاهش ۲۱ر۵ میلیون بشکه تولید نفت نسبت به برنامه در دوره یکساله و عدم تحقق برنامه پیش بینی تولید و وارد آمدن خسارتی قریب به ۱۰۶۸۰ میلیارد ریال به درآمد کشور
٢-ضعف عملکردی آقای پورهنگ نسبت به دورههای مدیریت قبلی و منفی بودن تولید نسبت به برنامه در دوره ایشان، یک موضوع بی سابقه در شرکت مارون(در دوره های قبلی تولید نسبت به برنامه بیشتر بود)
٣-تولید و ارسال نفت بی کیفیت در بیش از ۷۵ درصد روزها، در شش ماه گذشته
۴-انتصاب افراد ناتوان و بدون داشتن تجربه و سابقه مدیریت و سرپرستی قابل توجه در سمت های حساس و عملیاتی شرکت، و خروج یا به حاشیه راندن نیروهای توانمند و با تجربه، که همین امر باعث ناتوانی شرکت در تحقق اهداف شده است

راستی شنیده ایم “افشین آریا”ی نخبه ی دیگر مارون هم رفت؟!کاش تعامل بیشتری با این نیروها میشد..؟کاش قدر سرمایه های نفت و خوزستان را می دانستیم…و هزاران ای کاش دیگر که آقای مدیر عامل باید پاسخ گو باشد…؟ ” که در زیر پوست نفت در شرکت مارون چه می گذرد؟

پایگاه خبری جهان انرژی/کارشناس ارشد نفتی بهزاد چهل تنانی