گزارش تصویری / سفر وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان خوزستان