کارشناس امور بانکی و مالی گفت: هدایت منابع داخلی به سمت سرمایه‌گذاری‌ در بخش نفت و گازمی‌تواند هم نقدینگی‌های موجود در اقتصاد را کنترل کند و هم در کاهش تورم اثرگذار باشد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی :حجت‌الله فرزانی با بیان اینکه هدایت نقدینگی‌های داخلی به سمت تولید و صنعت نفتاتفاق خوب و مبارکی است، گفت: اگر بتوانیم منابع بانک‌های داخلی را معطوف به سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کنیم، بدون‌شک این اتفاق می‌تواند نشانه خوبی برای رونق تولید و اشتغال باشد.

وی افزود: یکی از اهداف بانک‌ها هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری است، از این رو ورود بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های این چنینی همچون بخش نفت و گاز، می‌تواند هم نقدینگی‌های موجود در اقتصاد را کنترل کند و هم در کاهش تورم اثرگذار باشد.

این کارشناس امور بانکی و مالی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در تولید به‌ویژه صنعت نفت از طریق بانک‌ها برای کشور ما که به نوعی بانک‌محور یا بانک‌پایه هستیم می‌تواند برای اقتصاد کشور نیز مفید و مؤثر باشد.

۱۴ تیرماه، آیین امضای تفاهم‌نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید امضا شد.

جواد اوجی، وزیر نفت درباره این قرارداد گفته بود: توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان ۱۱۵ میلیارد دلار عایدی و درآمدزایی برای کشور ایجاد می‌کند و ۲۴ هزار نفر اشتغال‌زایی به‌ همراه دارد.

*

کارشناس امور بانکی و مالی گفت: هدایت منابع داخلی به سمت سرمایه‌گذاری‌ در بخش نفت و گازمی‌تواند هم نقدینگی‌های موجود در اقتصاد را کنترل کند و هم در کاهش تورم اثرگذار باشد. به گزارش پایگاه خبری نفت یار :حجت‌الله فرزانی با بیان اینکه هدایت نقدینگی‌های داخلی به سمت تولید و صنعت نفت اتفاق خوب و

کارشناس امور بانکی و مالی گفت: هدایت منابع داخلی به سمت سرمایه‌گذاری‌ در بخش نفت و گازمی‌تواند هم نقدینگی‌های موجود در اقتصاد را کنترل کند و هم در کاهش تورم اثرگذار باشد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی :حجت‌الله فرزانی با بیان اینکه هدایت نقدینگی‌های داخلی به سمت تولید و صنعت نفتاتفاق خوب و مبارکی است، گفت: اگر بتوانیم منابع بانک‌های داخلی را معطوف به سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کنیم، بدون‌شک این اتفاق می‌تواند نشانه خوبی برای رونق تولید و اشتغال باشد.

وی افزود: یکی از اهداف بانک‌ها هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری است، از این رو ورود بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های این چنینی همچون بخش نفت و گاز، می‌تواند هم نقدینگی‌های موجود در اقتصاد را کنترل کند و هم در کاهش تورم اثرگذار باشد.

این کارشناس امور بانکی و مالی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در تولید به‌ویژه صنعت نفت از طریق بانک‌ها برای کشور ما که به نوعی بانک‌محور یا بانک‌پایه هستیم می‌تواند برای اقتصاد کشور نیز مفید و مؤثر باشد.

۱۴ تیرماه، آیین امضای تفاهم‌نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید امضا شد.

جواد اوجی، وزیر نفت درباره این قرارداد گفته بود: توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان ۱۱۵ میلیارد دلار عایدی و درآمدزایی برای کشور ایجاد می‌کند و ۲۴ هزار نفر اشتغال‌زایی به‌ همراه دارد.