چاه نفت و گاز

چاه نفت و گاز

شرکت ملی حفاری ایران در هشت ماه امسال موفق به حفاری و تکمیل ۸۲ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور شده است.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، سعید اکبری سرپرست معاونت عملیات حفاری این شرکت گفت: از این تعداد چاه ۲۳ حلقه توسعه‌ای/ توصیفی، ۵۷ حلقه تعمیری و دو حلقه اکتشافی است.

وی افزود: ۶۳ حلقه از این چاه‌ها در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، هفت حلقه در شرکت نفت فلات قاره، هفت حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، دو حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک حلقه در قالب پروژه و دو حلقه در پروژه‌های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری و تکمیل شد و در اختیار شرکت‌های متقاضی قرار گرفت.

سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: از یکم فروردین‌ماه تا ۳۰ آبان‌ماه در نتیجه همکاری و تعامل مستمر و مؤثر میان متخصصان این شرکت و شرکت‌های کارفرما، عملیات حفاری و تکمیل ۱۴ حلقه چاه، ۲۵۶ روز زودتر از برنامه پیش‌بینی‌شده محقق شد.

اکبری متراژ حفاری در این مدت را ۴۵ هزار و ۴۰۶ متر عنوان و بیان کرد: این شرکت با ۷۰ دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین خشکی و دریایی عنوان بزرگ‌ترین ناوگان حفاری کشور و منطقه را در اختیار دارد.

اکبری متراژ حفاری در این مدت را ۴۵ هزار و ۴۰۶ متر عنوان و بیان کرد: این شرکت با ۷۰ دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین خشکی و دریایی عنوان بزرگ‌ترین ناوگان حفاری کشور و منطقه را در اختیار دارداکبری متراژ حفاری در این مدت را ۴۵ هزار و ۴۰۶ متر عنوان و بیان کرد: این شرکت با ۷۰ دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین خشکی و دریایی عنوان بزرگ‌ترین ناوگان حفاری کشور و منطقه را در اختیار اکبری متراژ حفاری در این مدت را ۴۵ هزار و ۴۰۶ متر عنوان و بیان کرد: این شرکت با ۷۰ دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین خشکی و دریایی عنوان بزرگ‌ترین ناوگان حفاری کشور و منطقه را در اختیار