به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت:میزان رطوبت در شادگان در این مدت ۸۵ درصد، بندرماهشهر و هندیجان ۸۳، بهبهان ۸۲، کشاورزی اهواز ۷۸، امیدیه ۷۴، اهواز ۷۳، آغاجاری ۷۲، بستان ۶۴، رامهرمز ۶۰، شوش ۵۹، صفی آباد دزفول ۵۶ و شوشتر ۵۱ درصد گزارش شده است.

به گفته سبزه زاری در بررسی نقشه‌های پیش یابی به دلیل استقرار توده هوای گرم و مرطوب تا روز چهارشنبه هفته جاری وقوع دمای ۵۰ درجه و بالاتر در بیشتر نقاط خوزستان به ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است و روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل جنوبی شدن جریانات برای ساعاتی از صبح افزایش رطوبت و شرجی در مناطق ساحلی و در مواردی مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

هفته گذشته نیز پدیده شرجی بسیاری از نقاط خوزستان را فرا گرفت و تا ۹۰ درصد رسید.

 

 

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت:میزان رطوبت در شادگان در این مدت ۸۵ درصد، بندرماهشهر و هندیجان ۸۳، بهبهان ۸۲، کشاورزی اهواز ۷۸، امیدیه ۷۴، اهواز ۷۳، آغاجاری ۷۲، بستان ۶۴، رامهرمز ۶۰، شوش ۵۹، صفی آباد دزفول ۵۶ و شوشتر ۵۱ درصد گزارش شده است.

به گفته سبزه زاری در بررسی نقشه‌های پیش یابی به دلیل استقرار توده هوای گرم و مرطوب تا روز چهارشنبه هفته جاری وقوع دمای ۵۰ درجه و بالاتر در بیشتر نقاط خوزستان به ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است و روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل جنوبی شدن جریانات برای ساعاتی از صبح افزایش رطوبت و شرجی در مناطق ساحلی و در مواردی مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

هفته گذشته نیز پدیده شرجی بسیاری از نقاط خوزستان را فرا گرفت و تا ۹۰ درصد رسید.

گفته سبزه زاری در بررسی نقشه‌های پیش یابی به دلیل استقرار توده هوای گرم و مرطوب تا روز چهارشنبه هفته جاری وقوع دمای ۵۰ درجه و بالاتر در بیشتر نقاط خوزستان به ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است و روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل جنوبی شدن جریانات برای ساعاتی از صبح افزایش رطوبت و شرجی در مناطق ساحلی و در مواردی مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

هفته گذشته نیز پدیده شرجی