نیروگاه رامین

امسال بیش از سه میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز تولید شد.
به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی، مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۳ میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۳۰۳ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز تولید شده است.
خلیل محمدی افزود: متوسط تولید لحظه‌ای این نیروگاه در ۵ ماهه نخست امسال   ۲۲۸ هزار کیلووات بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت میزان ساعت کارکرد واحد‌های تولیدی ۱۶ هزار و ۷۳۷ ساعت بوده است.

مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به تلاش نیرو‌های این نیروگاه در شرایط کرونایی و گرمای شدید بیان کرد:  نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور و تأمین کننده بیش از ۴۰ درصد برق خوزستان، با ۶ واحد تولیدی در حال گذر از آخرین روز‌های پرمصرف برق در تابستان گرم خوزستان می‌باشد و نقش مهمی را در تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفاء می‌کند.
مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به تلاش نیرو‌های این نیروگاه در شرایط کرونایی و گرمای شدید بیان کرد:  نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور و تأمین کننده بیش از ۴۰ درصد برق خوزستان، با ۶ واحد تولیدی در حال گذر از آخرین روز‌های پرمصرف برق در تابستان گرم خوزستان می‌باشد و نقش مهمی را در تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفاء می‌کند.مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به تلاش نیرو‌های این نیروگاه در شرایط کرونایی و گرمای شدید بیان کرد:  نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور و تأمین کننده بیش از ۴۰ درصد برق خوزستان، با ۶ واحد تولیدی در حال گذر از آخرین روز‌های پرمصرف برق در تابستان گرم خوزستان می‌باشد و نقش مهمی را در تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفاء می‌کند.مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به تلاش نیرو‌های این نیروگاه در شرایط کرونایی و گرمای شدید بیان کرد:  نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور و تأمین کننده بیش از ۴۰ درصد برق خوزستان، با ۶ واحد تولیدی در حال گذر از آخرین روز‌های پرمصرف برق در تابستان گرم خوزستان می‌باشد و نقش مهمی را در تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفاء می‌کند.