نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: با دیپلماسی انرژی انجام‌شده در وزارت نفت و همچنین تولید صیانتی، نگرانی‌ها در خصوص فروش نفت، تامین خوراک پتروشیمی‌ها و دیگر بحث‌های حوزه صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم مرتفع شده است.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ؛مجتبی یوسفی  با اشاره به عملکرد مطلوب وزارت نفت در یک سال اخیر دولت سیزدهم اظهار کرد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر علیه ایران وجود دارد و همچنین عدم سرمایه‌گذاری در دولت گذشته در بحث توسعه میادین، بهسازی و نوسازی تاسیسات نفتی نگران بودیم که حتی بتوانیم نفت بفروشیم و نفتی برای فروش نداشته باشیم.

وی افزود: همچنین مجلس در تامین خوراک‌ پتروشیمی‌ها و ناترازی حدود ۲۳۰ میلیون متر مکعبی گاز برای تامین نیاز نیروگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی، نگران مشکلاتی بود و همچنین نگرانی‌هایی در خصوص تامین خوراک دیگر بخش‌های حوزه نفت وجود داشت.

با دیپلماسی وزارت نفت نگرانی و دغدغه‌ها مرتفع شده است

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: با تلاش‌های انجام‌شده در وزارت نفت و دیپلماسی انرژی که در این حوزه وجود دارد خوشبختانه با مدیریت انجام‌شده و تولید صیانتی نفت در کشور، این نگرانی و دغدغه‌ها مرتفع شده است و به آینده امیدوار هستیم.

یوسفی با اشاره به حضور صنعت نفت ایران در برخی از کشورهای جهان عنوان کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت به برخی از کشورها از جمله کشورهای حوزه آمریکای لاتین و حضور تاثیرگذار در این کشورها می‌تواند منشا خیر و برکت برای ایران باشد و این مساله نشانه عملکرد مطلوب وزارت نفت در یکسال اخیر است.

وی بیان کرد: وزارت نفت در حال حاضر در دو جبهه دور زدن تحریم‌ها و جایگزینی توان داخلی در بحث‌های تخصصی و انحصارشکنی کشورهای خارجی در این حوزه در حال جنگ و تلاش است.

*

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: با دیپلماسی انرژی انجام‌شده در وزارت نفت و همچنین تولید صیانتی، نگرانی‌ها در خصوص فروش نفت، تامین خوراک پتروشیمی‌ها و دیگر بحث‌های حوزه صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم مرتفع شده است.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ؛مجتبی یوسفی  با اشاره به عملکرد مطلوب وزارت نفت در یک سال اخیر دولت سیزدهم اظهار کرد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر علیه ایران وجود دارد و همچنین عدم سرمایه‌گذاری در دولت گذشته در بحث توسعه میادین، بهسازی و نوسازی تاسیسات نفتی نگران بودیم که حتی بتوانیم نفت بفروشیم و نفتی برای فروش نداشته باشیم.

وی افزود: همچنین مجلس در تامین خوراک‌ پتروشیمی‌ها و ناترازی حدود ۲۳۰ میلیون متر مکعبی گاز برای تامین نیاز نیروگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی، نگران مشکلاتی بود و همچنین نگرانی‌هایی در خصوص تامین خوراک دیگر بخش‌های حوزه نفت وجود داشت.

با دیپلماسی وزارت نفت نگرانی و دغدغه‌ها مرتفع شده است

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: با تلاش‌های انجام‌شده در وزارت نفت و دیپلماسی انرژی که در این حوزه وجود دارد خوشبختانه با مدیریت انجام‌شده و تولید صیانتی نفت در کشور، این نگرانی و دغدغه‌ها مرتفع شده است و به آینده امیدوار هستیم.

یوسفی با اشاره به حضور صنعت نفت ایران در برخی از کشورهای جهان عنوان کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت به برخی از کشورها از جمله کشورهای حوزه آمریکای لاتین و حضور تاثیرگذار در این کشورها می‌تواند منشا خیر و برکت برای ایران باشد و این مساله نشانه عملکرد مطلوب وزارت نفت در یکسال اخیر است.

وی بیان کرد: وزارت نفت در حال حاضر در دو جبهه دور زدن تحریم‌ها و جایگزینی توان داخلی در بحث‌های تخصصی و انحصارشکنی کشورهای خارجی در این حوزه در حال جنگ و تلاش است.