براساس نقشه کرونا در اپلیکیشن ماسک امروز شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ وضعیت ناپایدار و شهر‌های قرمز کرونایی رو به افزایش است.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی:هرگونه عادی‌انگاری و کاهش مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند به افزایش آمار مبتلایان و قرمزشدن مجدد شهر‌ها بیانجامد.

شهر‌های قرمز در نقشه اپلیکیشن ماسک:
شهرستان‌های جلفا، مرند (آذربایجان شرقی).
اشنویه، بوکان، پیرانشهر (آذربایجان غربی).
استهبان (فارس).
بانه، سقز (کردستان).
پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب (کرمانشاه).
چرام، کهگیلویه (کهگیلویه و بویر احمد).
زرندیه (مرکزی).
مهریز (یزد)
آخرین آمار رنگ‌بندی کشور:
۱۶ شهرستان قرمز
۱۱۹ شهرستان نارنجی
۲۲۷ شهرستان زرد
۸۶ شهرستان آبی
نحوه حضور کارمندان در شهر‌های قرمز، نارنجی و زرد چگونه است؟
بخشنامه لغو دورکاری و لزوم حضور منظم کارمندان/ جلوگیری از ورود کارمندان واکسن نزده
طبق مصوبه ستاد ملی کرونا رنگ آبی به معنای وضعیت «کم‌خطر» به وضعیت‌ها افزوده شد. آمار مبتلایان در شهرستان‌های آبی کمتر از شهرستان‌های زرد است. فعلا قوانین شهرستان‌های آبی مشابه زرد است.

 

 

ه گزارش پایگاه خبری جهان انرژی:هرگونه عادی‌انگاری و کاهش مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند به افزایش آمار مبتلایان و قرمزشدن مجدد شهر‌ها بیانجامد.

شهر‌های قرمز در نقشه اپلیکیشن ماسک:
شهرستان‌های جلفا، مرند (آذربایجان شرقی).
اشنویه، بوکان، پیرانشهر (آذربایجان غربی).
استهبان (فارس).
بانه، سقز (کردستان).
پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب (کرمانشاه).
چرام، کهگیلویه (کهگیلویه و بویر احمد).
زرندیه (مرکزی).
مهریز (یزد)
آخرین آمار رنگ‌بندی کشور:
۱۶ شهرستان قرمز
۱۱۹ شهرستان نارنجی
۲۲۷ شهرستان زرد

ه گزارش پایگاه خبری جهان انرژی:هرگونه عادی‌انگاری و کاهش مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند به افزایش آمار مبتلایان و قرمزشدن مجدد شهر‌ها بیانجامد.

شهر‌های قرمز در نقشه اپلیکیشن ماسک:
شهرستان‌های جلفا، مرند (آذربایجان شرقی).
اشنویه، بوکان، پیرانشهر (آذربایجان غربی).
استهبان (فارس).
بانه، سقز (کردستان).
پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب (کرمانشاه).
چرام، کهگیلویه (کهگیلویه و بویر احمد).
زرندیه (مرکزی).
مهریز (یزد)
آخرین آمار رنگ‌بندی کشور:
۱۶ شهرستان قرمز
۱۱۹ شهرستان نارنجی
۲۲۷ شهرستان زرد
۸۶ شهرستان آبی
نحوه حضور کارمندان در شهر‌های قرمز، نارنجی و زرد چگونه است؟
بخشنامه لغو دورکاری و لزوم حضور منظم کارمندان/ جلوگیری از ورود کارمندان واکسن نزده
طبق مصوبه ستاد ملی کرونا رنگ آبی به معنای وضعیت «کم‌خطر» به وضعیت‌ها افزوده شد. آمار مبتلایان در شهرستان‌های آبی کمتر از شهرستان‌های زرد است. فعلا قوانین شهرستان‌های آبی مشابه زرد اس

۸۶ شهرستان آبی
نحوه حضور کارمندان در شهر‌های قرمز، نارنجی و زرد چگونه است؟
بخشنامه لغو دورکاری و لزوم حضور منظم کارمندان/ جلوگیری از ورود کارمندان واکسن نزده
طبق مصوبه ستاد ملی کرونا رنگ آبی به معنای وضعیت «کم‌خطر» به وضعیت‌ها افزوده شد. آمار مبتلایان در شهرستان‌های آبی کمتر از شهرستان‌های زرد است. فعلا قوانین شهرستان‌های آبی مشابه زرد اس