تا اواسط هفته آینده هوای خوزستان گرم تر می شود .

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی از امروز تا اواسط هفته آینده بتدریج روند افزایش نسبی دما را شاهد خواهیم بود.

 

محمد سبزه زاری افزود : همچنین طی اواسط هفته آینده در برخی ساعات وزش باد متوسط تا نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

وی گفت : در شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان امیدیه و آغاجاری ۴۴.۲ درجه سانتیگراد و حداقل دمای استان ایذه ۱۹.۴ درجه سانتیگراد بوده است .

سبزه زاری افزود : طی ۲۴ ساعت گذشته نیز در اهواز حداقل دما ۲۹.۲ و حداکثر دما ۴۲.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

*

تا اواسط هفته آینده هوای خوزستان گرم تر می شود .

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی از امروز تا اواسط هفته آینده بتدریج روند افزایش نسبی دما را شاهد خواهیم بود.

 

محمد سبزه زاری افزود : همچنین طی اواسط هفته آینده در برخی ساعات وزش باد متوسط تا نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

وی گفت : در شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان امیدیه و آغاجاری ۴۴.۲ درجه سانتیگراد و حداقل دمای استان ایذه ۱۹.۴ درجه سانتیگراد بوده است . 

سبزه زاری افزود : طی ۲۴ ساعت گذشته نیز در اهواز حداقل دما ۲۹.۲ و حداکثر دما ۴۲.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

تا اواسط هفته آینده هوای خوزستان گرم تر می شود .

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی از امروز تا اواسط هفته آینده بتدریج روند افزایش نسبی دما را شاهد خواهیم بود.

 

محمد سبزه زاری افزود : همچنین طی اواسط هفته آینده در برخی ساعات وزش باد متوسط تا نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

وی گفت : در شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان امیدیه و آغاجاری ۴۴.۲ درجه سانتیگراد و حداقل دمای استان ایذه ۱۹.۴ درجه سانتیگراد بوده است . 

سبزه زاری افزود : طی ۲۴ ساعت گذشته نیز در اهواز حداقل دما ۲۹.۲ و حداکثر دما ۴۲.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.