قیمت نفت

امیدواری به توافق تجاری آمریکا و چین سبب شد قیمت نفت در معاملات دیروز (جمعه، سوم اسفندماه) بار دیگر شکسته شود

قیمت شاخص نفت خام برنت در معاملات میان

روز جمعه به ۶۷ دلار و ۷۳ سنت رسید که بالاترین

قیمت در سال ۲۰۱۹ میلادی است، اما در پایان

معاملات دیروز قیمت این شاخص به حدود ۶۷ دلار و ۱۲ سنت برای هر بشکه بازگشت.

قیمت شاخص نفت خام دبلیوتی‌آی آمریکا

نیز با ۳۰ سنت افزایش به ۵۷ دلار و ۲۶ سنت به ازای هر بشکه رسید.

مذاکره‌کنندگان بازرگانی آمریکا و چین دیروز

برای جمع‌بندی مذاکرات خود در هفته گذشته دیدار کردند.

همچنین قرار بود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا،

با لیو هی، معاون نخست‌وزیر چین، دیدار کند.

اندی لیپو، رئیس مؤسسه لیپو اویل در آمریکا گفت:

قیمت نفت و همچنین بازارهای سهام به دلیل امیدواری

درباره توافق آمریکا و چین برای یک معامله تجاری، رو به رشد بوده‌اند.

امیدواری به توافق تجاری آمریکا و چین سبب شد قیمت نفت در معاملات دیروز (جمعه، سوم اسفندماه) بار دیگر شکسته شودقیمت شاخص نفت خام برنت در معاملات میانروز جمعه به ۶۷ دلار و ۷۳ سنت رسید که بالاترینقیمت در سال ۲۰۱۹ میلادی است، اما در پایانمعاملات دیروز قیمت این شاخص به حدود ۶۷ دلار و ۱۲ سنت برای هر بشکه بازگشت.قیمت شاخص نفت خام دبلیوتی‌آی آمریکانیز با ۳۰ سنت افزایش به ۵۷ دلار و ۲۶ سنت به ازای هر بشکه رسید.مذاکره‌کنندگان بازرگانی آمریکا و چین دیروزبرای جمع‌بندی مذاکرات خود در هفته گذشته دیدار کردند.همچنین قرار بود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا،با لیو هی، معاون نخست‌وزیر چین، دیدار کند.اندی لیپو، رئیس مؤسسه لیپو اویل در آمریکا گفت:قیمت نفت و همچنین بازارهای سهام به دلیل امیدواریدرباره توافق آمریکا و چین برای یک معامله تجاری، رو به رشد بوده‌اند.رشد بوده‌اند. به دلیل امیدواریدرباره توافق آمریکا و چین برای یک معامله تجاری، رو به رشد بوده‌اند.رشد بوده‌اند.