شهریه فوق برنامه

رییس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: بازگشت شهریه فوق برنامه غیرآموزشی به خانواده‌ها یا محاسبه این هزینه برای ارائه خدمات سال تحصیلی آینده در مدارس غیردولتی الزامی است.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی،مجتبی زینی وند روز سه شنبه درباره بازگشت بخشی از شهریه به خانواده ها به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس اظهار داشت: دو نوع شهریه برای مدارس غیردولتی در نظر گرفته می شود، یکی شهریه آموزشی و دیگری شهریه فوق برنامه غیرآموزشی است.

وی افزود: برگشت شهریه آموزشی به خانواده ها با توجه به استمرار آموزش به صورت آنلاین و الکترونیکی موضوعیت ندارد؛ چرا که در واقع آموزش توسط معلمان به صورت غیرحضوری صورت گرفته اما آنچه که موضوعیت دارد، برگشت شهریه فوق برنامه غیرآموزشی است.

رییس سازمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: پیشتر نیز اعلام شده بود که شهریه فوق برنامه آموزشی یعنی خدمات غیرآموزشی چنانچه مدرسه تعهدی داده و آن خدمات به دانش آموزان ارائه نشده است، باید به خانواده ها بازگردانده شود، این خدمات فوق برنامه غیرآموزشی شامل سرویس ایاب و ذهاب، غذای دانش آموزان، کلاس های ورزشی، المپیادها و اردوهاست.

به گفته زینی وند، بازگشت شهریه فوق برنامه غیرآموزشی با تعامل میان مدرسه و خانواده ها صورت می گیرد، ممکن است برخی از مدارس این هزینه ها را در حال حاضر نتوانند به خانواده ها پرداخت کنند و همان هزینه را برای ارائه خدمات سال تحصیلی آینده در نظر گیرند. به طور مثال یک مدرسه غیرانتفاعی اعلام کرده که هزینه سه ماه زمان ترمیک راکه برای دانش آموزان برگزار نشده است، برای سه ماه سال تحصیلی آینده محاسبه می کند.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش پیشتر اعلام کرد که مدارس باید هزینه خدماتی مانند ایاب و ذهاب را که در مدت تعطیلی مدارس به دانش آموزان ارائه نشده است،‌ به خانواده‌ها بازگردانند.

مجهز شدن مدارس غیردولتی به آموزش آنلاین

وی همچنین درباره افزایش شهریه به دلیل آموزش آنلاین در مدارس غیردولتی عنوان کرد: از آبان ماه سال گذشته به مدارس غیردولتی گفته شد که یک و نیم تا سه درصد شهریه مدارس به آموزش الکترونیکی اختصاص می یابد. .بطور مثال یک مدرسه با ارائه آموزش آنلاین در خدمات آموزشی می تواند سه درصد افزایش شهریه را به خود اختصاص دهد.

رییس سازمان مدارس غیردولتی افزود: مدارس باید برای افزایش درصد شهریه، بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری آموزش آنلاین را ایجاد کنند، همین موضوع باعث شد که از اوایل اسفند ماه بسیاری از مدارس غیردولتی آموزش آنلاین داشته باشند و همچنین در برخی از استان ها مانند خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان  و سمنان مدارس غیردولتی آموزش آنلاین رابه دولتی هم ارائه می دادند.

زینی وند خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشغول تنظیم یک دستورالعمل جدید هستیم که مدارس غیردولتی متناسب با اقتضائات جدید، به بسترهایی برای آموزش الکترونیکی مجهز شوند، البته ناگفته نماند که آموزش به صورت آنلاین و نه سایر شیوه های آموزش الکترونیک مد نظر است.