سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه سه هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، از سازمان مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان و میزان مطالبه مالیاتی از آنان اظهار داشت: متعاقب دریافت گزارش سامانه سوت‌زنی مبنی بر فرار مالیاتی شرکت‌های سازنده مسکن در این استان و باتوجه به وجود اطلاعات مربوط به میزان فعالیت این اشخاص در سازمان نظام مهندسی استان مذکور (از جمله حق تعرفه هر متر مربع متراژ واگذار شده به هر شخص حقیقی یا حقوقی، قراردادهای منعقده فی‌مابین کارفرمایان و مجریان ذیصلاح) و عدم همکاری کامل آن مجموعه، انجام بازرسی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفت.

 

وی افزود: با بررسی اسناد و مدارک به‌دست آمده از بازرسی انجام شده، مشخص شد حق الزحمه واقعی ۵۷۳ مجری ذیصلاح ساختمان در استان طی سال‌های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ قریب به ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده (بعضی از مجریان ذیصلاح در سنوات مختلف کارکرد داشته‌اند) لیکن درآمد ابرازی آن‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی بسیار کمتر از این مبالغ اعلام شده بود که با عنایت به مستندات مذکور و با رعایت قوانین و مقررات، بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق مطالبه و تشخیص صادره، از مودیان مذکور مورد مطالبه قرار گرفته است.