معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با هدف بررسی طرح‌های صنعت نفت در استان خوزستان، وارد اهواز شد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛محسن خجسته مهر باهدف بررسی طرح‌های صنعت نفت در استان خوزستان و توانمندی‌های شرکت ملی حفاری ایران امروز، دوشنبه وارد اهواز شد.

وی در فرودگاه بین المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی از سوی مدیران عامل شرکت‌های ملی حفاری ایران، مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت و گاز اروندان مورد استقبال قرار گرفت.

خجسته مهر در بدو ورود به اهواز عازم موقعیت استقرار دستگاه حفاری ۵۸ فتح شد و با کارکنان این دکل حفاری دیدار و از تلاش‌های شبانه روزی حفار مردان در تحقق برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران قدردانی به عمل آورد.

دیدار با مدیران و مسئولان و نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی حفاری و بررسی توانمندی ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های ناوگان حفاری و خدمات فنی این شرکت دومین برنامه سفر کاری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در اهواز است.

بازدید از یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه ساخت تجهیزات کاربردی در صنعت نفت از دیگر برنامه‌های وی در سفر به این استان است.

*

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با هدف بررسی طرح‌های صنعت نفت در استان خوزستان، وارد اهواز شد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛محسن خجسته مهر باهدف بررسی طرح‌های صنعت نفت در استان خوزستان و توانمندی‌های شرکت ملی حفاری ایران امروز، دوشنبه وارد اهواز شد.

وی در فرودگاه بین المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی از سوی مدیران عامل شرکت‌های ملی حفاری ایران، مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت و گاز اروندان مورد استقبال قرار گرفت.

خجسته مهر در بدو ورود به اهواز عازم موقعیت استقرار دستگاه حفاری ۵۸ فتح شد و با کارکنان این دکل حفاری دیدار و از تلاش‌های شبانه روزی حفار مردان در تحقق برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران قدردانی به عمل آورد.

دیدار با مدیران و مسئولان و نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی حفاری و بررسی توانمندی ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های ناوگان حفاری و خدمات فنی این شرکت دومین برنامه سفر کاری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در اهواز است.

بازدید از یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه ساخت تجهیزات کاربردی در صنعت نفت از دیگر برنامه‌های وی در سفر به این استان است.