مدیر عامل آب و فاضلاب کشور برای بررسی آخرین روند اجرای پروژه های آب و فاضلاب در مسجدسلیمان؛ لالی و اندیکا به خوزستان سفر کرد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی : ” اتابک جعفری” روز پنجشنبه به همراه مدیر عامل آبفای خوزستان از روند اجرای پروژه فاضلاب شهرستان مسجدسلیمان بازدید کرد.

بازدید از تاسیسات آبرسانی شهید بهنام محمدی و چندین پروژه آب و فاضلاب از جمله برنامه های سفر مدیر عامل آبفای کشور به خوزستان است.

توسعه و بهبود شبکه فاضلاب در ۸۶ شهر خوزستان به ویژه پروژه فاضلاب اهواز در دست اجرا است.