با هدف تامین حقآبه تالاب شادگان، رهاسازی آب از سد مارون بهبهان آغاز شد.

 

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی، مدیرامورآب منطقه شرق خوزستان گفت: به منظور افزایش دبی رودخانه مارون در پایین دست و تامین حقابه تالاب شادگان، رهاسازی آب از سد مارون از ساعت ۶ صبح امروز آغاز شد.

 

مهدی خواجه پور افزود: این رهاسازی با دبی ۸۰ متر مکعب بر ثانیه و به مدت سه روز انجام می‌شود.

 

وی ادامه داد: ازمردم به ویژه روستاییان وعشایر درخواست می‌شود به منظور پیشگیری ازهرگونه خسارات احتمالی درایام رهاسازی ازنزدیک شدن به حاشیه وبستر رودخانه مارون جدا خودداری نمایند