رفع انسداد فاضلاب

رفع انسداد فاضلاب

مانور رفع انسداد فاضلاب دو شهر اهواز و کارون با مشارکت استان‌های معین از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیر دفتر بحران شرکت ابفا اهواز گفت:ازفردا مانور رفع انسداد فاضلاب به مدت۱۴روز در دو شهر اهواز و کارون با مشارکت تجهیزات و نیرو‌های انسانی ۵ استان کشور اغاز خواهد شد.

آقای حسونی زاده افزود:در حال حاضر تجهیزات واتر جت و لجن کش به همراه نیرو‌های انسانی از سه استان چهارمحال و بختیاری، همدان و فارس در اهواز مستقر و تا فردا لرستان و قزوین نیز تجهیزات خود را ارسال خواهند کرد.

وی اهداف این مانور را ارتقای سطح آمادگی جهت مقابله با حوادث، شناسایی نقاط ضعف ایجاد نظم و انضباط در هنگام بحران، ارزیابی کمی و کیفی امکانات، تجهیزات منابع نیروی انسانی، نعیین نقش و مسئولیت‌ها در هنگام بحران‌ها و ارتقای همکاری‌های بین بخشی اعلام کرد و تصریح کرد: این مانور در ۴ محور انسداد، لایروبی، تاسیسات ایستگاه‌های فاضلاب و عمران فاضلاب به ترتیب اولویت و فراوانی داد ه‌های سامانه ۱۲۱ اجرا می‌شود.
وی اهداف این مانور را ارتقای سطح آمادگی جهت مقابله با حوادث، شناسایی نقاط ضعف ایجاد نظم و انضباط در هنگام بحران، ارزیابی کمی و کیفی امکانات، تجهیزات منابع نیروی انسانی، نعیین نقش و مسئولیت‌ها در هنگام بحران‌ها و ارتقای همکاری‌های بین بخشی اعلام کرد و تصریح کرد: این مانور در ۴ محور انسداد، لایروبی، تاسیسات ایستگاه‌های فاضلاب و عمران فاضلاب به ترتیب اولویت و فراوانی داد ه‌های سامانه ۱۲۱ اجرا می‌شود.وی اهداف این مانور را ارتقای سطح آمادگی جهت مقابله با حوادث، شناسایی نقاط ضعف ایجاد نظم و انضباط در هنگام بحران، ارزیابی کمی و کیفی امکانات، تجهیزات منابع نیروی انسانی، نعیین نقش و مسئولیت‌ها در هنگام بحران‌ها و ارتقای همکاری‌های بین بخشی اعلام کرد و تصریح کرد: این مانور در ۴ محور انسداد، لایروبی، تاسیسات ایستگاه‌های فاضلاب و عمران فاضلاب به ترتیب اولویت و فراوانی داد ه‌های سامانه ۱۲۱ اجرا می‌شود.