رئیس اداره مهندسی و فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران از اجرایی شدن پروژه بومی‌سازی قطعات پرمصرف و مورد نیاز صنعت حفاری در اهواز با همکاری جهاد دانشگاهی خوزستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ مطهر رضافر در حاشیه برگزاری بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان، اظهار کرد: در راستای بومی‌سازی قطعات پرمصرف و مورد نیاز صنعت حفاری، پروژه مشترکی را در سال ۹۹ با هدف بومی‌سازی و ساخت فیلترهای سوخت، روغن و هوای موتورهای دیزل مورد استفاده در حفاری با جهاد دانشگاهی خوزستان آغاز کردیم.

وی ادامه داد: با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان موفق شدیم این پروژه را با سعی و خطا و با ارتقاء نسبت به نمونه خارجی آن انجام دهیم؛ این پروژه در ابتدای امسال به پایان رسید و اکنون در اهواز بومی‌سازی شده است.

رئیس اداره مهندسی و فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران گفت: فیلترها به تولید انبوه رسیده و جهاد جزو منابع خرید ما است. این قطعات در واحدهای عملیاتی شرکت حفاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که رضایت آن واحدها را در پی داشته است.

وی افزود: در حال حاضر نیز وارد فاز جدید در صنعت حفاری و نیازسنجی با جهاد دانشگاهی شده‌ایم و امیدواریم باب جدیدی در پیش داشته باشیم.

*

رئیس اداره مهندسی و فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران از اجرایی شدن پروژه بومی‌سازی قطعات پرمصرف و مورد نیاز صنعت حفاری در اهواز با همکاری جهاد دانشگاهی خوزستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی؛ مطهر رضافر در حاشیه برگزاری بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان، اظهار کرد: در راستای بومی‌سازی قطعات پرمصرف و مورد نیاز صنعت حفاری، پروژه مشترکی را در سال ۹۹ با هدف بومی‌سازی و ساخت فیلترهای سوخت، روغن و هوای موتورهای دیزل مورد استفاده در حفاری با جهاد دانشگاهی خوزستان آغاز کردیم.

وی ادامه داد: با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان موفق شدیم این پروژه را با سعی و خطا و با ارتقاء نسبت به نمونه خارجی آن انجام دهیم؛ این پروژه در ابتدای امسال به پایان رسید و اکنون در اهواز بومی‌سازی شده است.

رئیس اداره مهندسی و فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران گفت: فیلترها به تولید انبوه رسیده و جهاد جزو منابع خرید ما است. این قطعات در واحدهای عملیاتی شرکت حفاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که رضایت آن واحدها را در پی داشته است.

وی افزود: در حال حاضر نیز وارد فاز جدید در صنعت حفاری و نیازسنجی با جهاد دانشگاهی شده‌ایم و امیدواریم باب جدیدی در پیش داشته باشیم.