به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی در سومین روز نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان صورت پذیرفت …

در حاشیه سومین روز نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان درآیین از ۱۴ نفر از پژوهشگران، فعالان پژوهشی و فعالان مدیریت دانش برتر سال ۱۴۰۲ شرکت ملی حفاری ایران تقدیر شد. …