با پیگیری دستگاه قضایی، از تعطیلی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان جلوگیری شد.

 

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی  ، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت:  در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولیدات داخلی و همچنین پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع تعطیلی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان که به دلیل بدهی به شرکت گاز، به صورت نیمه‌تعطیل درآمده بود، با ورود دادستانی مرکز استان و طرح در جلسات این ستاد پیگیری و تصمیماتی اتخاذ شد که منجر به رفع تعطیلی این واحد تولیدی شد.

 

 

علی دهقانی   با بیان اینکه این واحد پتروشیمی در منطقه محروم و کمتر توسعه‌یافته در حال فعالیت است و تولیدات آن تامین‌کننده بخش مهمی از نیاز‌های بخش کشاورزی کشور است، افزود:  رویکرد حمایتی به‌معنی چشم‌پوشی از حقوق دولت نیست بلکه در دستگاه قضایی با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و با هدف تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تحمیل آسیب‌های اقتصادی به جامعه، به سرمایه‌گذارن فرصت‌هایی داده می‌شود تا بتوانند به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل کرده و به‌طور قطع پس از زمان تعیین شده احقاق حقوق دولت نیز به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

 

وی  ادامه داد: طبق تصمیم اتخاذ شده، مقرر شد با پرداخت نیمی از بدهی این شرکت، نسبت به تامین گاز مورد نیاز و راه‌اندازی مجدد آن اقدام شود و مابقی بدهی شرکت نیز با طرح در ستاد تسهیل استان تقسیط شود.

 

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: طبق تصمیم اتخاذ شده، مقرر شد با پرداخت نیمی از بدهی این شرکت، نسبت به تامین گاز مورد نیاز و راه‌اندازی مجدد آن اقدام شود و مابقی بدهی شرکت نیز با طرح در ستاد تسهیل استان تقسیط شود.

 

صادق جعفری چگنی دادستان مرکز استان و دبیر کمیته ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان خوزستان نیز در گفتگو با میزان، گفت: مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی از اولویت‌های این ستاد است و رسیدگی به دعاوی اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که در پایان شاهد حمایت از سرمایه‌گذاران، کارگران و کارآفرینان و ایجاد زمینه امن برای سرمایه‌گذاری در استان باشیم.