به گزارش  جهان انرژی : مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی مناطق نفتخیزجنوب از آغاز همزمان تعمیرات اساسی چهار کارخانه برای نخستین بار خبر داد و گفت: پیش بینی می شود این تعمیرات در یک بازه زمانی ۱۵ روز به سرانجام برسد و این عملیات در نوع خود، یک رکورد محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب مهندس خسرو محسنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تعمیرات اساسی چهار کارخانه تقویت فشار گاز آسماری اهواز ۵، تقویت فشار گاز مایع مارون ۵، ایستگاه تقویت فشار گاز کوپال بنگستان و واحد مشترک گاز مایع ۷۰۰  به صورت همزمان آغاز وهم اکنون نیز از پیشرفت ۷۰ درصدی برخوردار است و پیش بینی می شود که با اجرای این عملیات در یک بازه زمانی ۱۵ روزه تعمیرات اساسی شوند که اجرای این طرح در سطح مناطق نفتخیزجنوب یک رکورد محسوب می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اجرای تعمیرات اساسی این کارخانه ها به صورت معمول  ۴۵ روز به طول می انجامد، یادآورشد: تعمیرات اساسی این کارخانه ها با فعالیت طاقت فرسای ۲۰۰ نفر از گروهها و واحدهای عملیاتی کارکنان خدوم در مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی در دست اجراست و پیش بینی می شود که علاوه بر کاهش مدت زمان ۳۰ روزه تعمیرات اساسی این چهار کارخانه، از هدر رفتن روزانه  ۵۶ میلیون فوت مکعب گاز نیز جلوگیری به عمل می آید.

محسنی همچنین یادآورشد: گازهای ارسالی از کارخانه های مذکور پس ازورود به واحد مشترک گاز مایع ۷۰۰ ، طی یک فرآیند سرمایش و آب زدایی می شوند و در نهایت گاز مایع برای تهیه خوراک به پتروشیمی بندر امام (ره) و گاز خشک آن نیز به منظور تامین مصرف خانگی به ایستگاه تقویت فشار گاز شهید محمدی اهواز ارسال می شود.