تسهیلات بانکی کرونا

 تسهیلات بانکی کرونا

۱۷ هزار و ۲۶۵ نفر برای دریافت تسهیلات بانکی کرونا در خوزستان ثبت نام کردند.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: تاکنون ۵۴۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
ارسلان غمگین افزود: دولت مبلغ بالایی برای کمک به افراد آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته شده و در این راستا تعداد متقاضیان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: نبود سرعت عمل بانک‌ها و نبود اطلاع رسانی مناسب توسط دستگاه‌ها از جمله دلایل استقبال نشدن از این تسهیلات بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد:در زمینه تسهیلات مربوط به واحد‌های آسیب‌دیده از کرونا تاکنون ۱۷ هزار و ۲۶۵ مورد ثبت‌نام کرده‌اند؛ بیش از ۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و تاکنون ۵۴۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
 گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: تاکنون ۵۴۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.  
ارسلان غمگین افزود: دولت مبلغ بالایی برای کمک به افراد آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته شده و در این راستا تعداد متقاضیان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: نبود سرعت عمل بانک‌ها و نبود اطلاع رسانی مناسب توسط دستگاه‌ها از جمله دلایل استقبال نشدن از این تسهیلات بود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد:در زمینه تسهیلات مربوط به واحد‌های آسیب‌دیده از کرونا تاکنون ۱۷ هزار و ۲۶۵ مورد ثبت‌نام کرده‌اند؛ بیش از ۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و تاکنون ۵۴۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.ارسلان غمگین افزود: دولت مبلغ بالایی برای کمک به افراد آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته شده و در این راستا تعداد متقاضیان افزایش پیدا کرد.وی گفت: نبود سرعت عمل بانک‌ها و نبود اطلاع رسانی مناسب توسط دستگاه‌ها از جمله دلایل استقبال نشدن از این تسهیلات بود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد:در زمینه تسهیلات مربوط به واحد‌های آسیب‌دیده از کرونا تاکنون ۱۷ هزار و ۲۶۵ مورد ثبت‌نام کرده‌اند؛ بیش از ۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و تاکنون ۵۴۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.