مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: ترانس دوم پست ۲۳۰ به ۳۳ کیلوولت صنایع به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر نصب و پس از برق‌داری وارد مدار شد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ؛به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ، محمود دشت‌بزرگ  با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه ۵۰۰ میلیارد ریال است اظهار داشت: با اجرای این طرح شبکه برق کلانشهر اهواز پایدارتر خواهد شد و بارگیری از ترانس‌های پربار منطقه “مهدیس” و  “اهوازسه” تعدیل می‌شود.
وی ادامه داد : توسعه زیرساخت‌ها و تامین برق شهرک‌های صنعتی و تامین بار مشترکان جدید منطقه از دیگر اهداف افزایش ظرفیت پست برق صنایع است.
دشت‌بزرگ افزود : پست برق ۲۳۰ به ۳۳ کیلو ولت اواخر سال ۱۴۰۰ به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر وارد مدار شد که با ترانس جدیدی که در این پست نصب شده مجموع ظرفیت آن به ۱۰۰ مگاولت آمپر رسیده است.
وی ارزش سرمایه‌گذاری مجموع احداث پست صنایع به همراه افزایش ظرفیت آن را سه هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون با احتساب ظرفیت فوق ۹۷۷ مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.
شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در ۲ استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

*

 مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: ترانس دوم پست ۲۳۰ به ۳۳ کیلوولت صنایع به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر نصب و پس از برق‌داری وارد مدار شد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ؛به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ، محمود دشت‌بزرگ  با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه ۵۰۰ میلیارد ریال است اظهار داشت: با اجرای این طرح شبکه برق کلانشهر اهواز پایدارتر خواهد شد و بارگیری از ترانس‌های پربار منطقه “مهدیس” و  “اهوازسه” تعدیل می‌شود.
وی ادامه داد : توسعه زیرساخت‌ها و تامین برق شهرک‌های صنعتی و تامین بار مشترکان جدید منطقه از دیگر اهداف افزایش ظرفیت پست برق صنایع است.
دشت‌بزرگ افزود : پست برق ۲۳۰ به ۳۳ کیلو ولت اواخر سال ۱۴۰۰ به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر وارد مدار شد که با ترانس جدیدی که در این پست نصب شده مجموع ظرفیت آن به ۱۰۰ مگاولت آمپر رسیده است.
وی ارزش سرمایه‌گذاری مجموع احداث پست صنایع به همراه افزایش ظرفیت آن را سه هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون با احتساب ظرفیت فوق ۹۷۷ مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.
شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در ۲ استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.