تبدیل وضعیت ایثارگران


قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده معزز آنها در وزارت نفت اجرایی شد.
به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ؛ با توجه به ابلاغ وزارت نفت بر این اساس نیروهایی که بصورت قرارداد موقت و قراردادی معین و پیمانی در حاکمیت برنامه پنجم (۹۰ تا ۹۵) استخدام و بکارگیری شده اند تبدیل وضعیت میشوند.
تبدیل وضعیت مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به این شکل است که کارکنان قرارداد مدت موقت به قرارداد دائم و کارکنان مدت معین و پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت.
این نکته قابل ذکر است که با توجه به اینکه کارکنان قراردادی مدت موقت در سال ۱۳۹۰ به بعد قراردادی شدند مشمول این طرح هستند.
همچنین در نامه ابلاغی اشاره شده است، تبدیل وضعیت سایر نیروهای قراداد موقت در حال بررسی است و نتیجه اعلام خواهد شد.
در پایان به اطلاع می‌رساند متاسفانه کارکنان شرکتی بپیوست نامه دیوان از این قانون مستثنی شدند و مجلس محترم در تلاش است که مشکل این عزیزان را حل نماید.
انشالله با پیگیری مجددا مجلس نیروهای شرکتی مشمول این طرح و همه کارکنان بر اساس قانون به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شوند.
چه کسانی مشمول این طرح هستند؟
خانواده شهدا / فرزندان جانبازان و ازادگان /فرزندان ایثارگران با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه .

در سال ۱۳۹۰ به بعد قراردادی شدند مشمول این طرح هستند.
همچنین در نامه ابلاغی اشاره شده است، تبدیل وضعیت سایر نیروهای قراداد موقت در حال بررسی است و نتیجه اعلام خواهد شد.
در پایان به اطلاع می‌رساند متاسفانه کارکنان شرکتی بپیوست نامه دیوان از این قانون مستثنی شدند و مجلس محترم در تلاش است که مشکل این عزیزان را حل نماید.
انشالله با پیگیری مجددا مجلس نیروهای شرکتی مشمول این طرح و همه کارکنان بر اساس قانون به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شوند.
چه کسانی مشمول این طرح هستند؟
خانواده شهدا / فرزندان جانبازان و ازادگان /فرزندان ایثارگران با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه .