به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، عبدالله ایزدپناه به بازدید از تالاب بین المللی هورالعظیم و ارئه آخرین وضعیت آن به مسئولان مربوطه افزود: این تالاب تنش آبی روبرو است، ولی وضعیت آن بحرانی نیست.

وی با بیان اینکه مطالبه گر مشکلات مردم منطقه از وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان خواهیم بود افزود: اگر تنش آبی پایان نیابد و حقابه این تالاب تامین نشود، باید منتظر بحران باشیم.

ایزدپناه درخصوص تصاویر منتشر شده از تلف شدن ماهی و آبزیان در تالاب بیان داشت: تلفات گسترده در بخش عراقی است و نسبت دادن این حجم بالا از تلفات آبزیان به بخش ایرانی تالاب یک جوسازی رسانه‌ای بوده و از رسانه‌ها توقع داریم تا به جامعه آرامش و آسایش انتقال دهند.

 

 

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، عبدالله ایزدپناه به بازدید از تالاب بین المللی هورالعظیم و ارئه آخرین وضعیت آن به مسئولان مربوطه افزود: این تالاب تنش آبی روبرو است، ولی وضعیت آن بحرانی نیست.

وی با بیان اینکه مطالبه گر مشکلات مردم منطقه از وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان خواهیم بود افزود: اگر تنش آبی پایان نیابد و حقابه این تالاب تامین نشود، باید منتظر بحران باشیم.

ایزدپناه درخصوص تصاویر منتشر شده از تلف شدن ماهی و آبزیان در تالاب بیان داشت: تلفات گسترده در بخش عراقی است و نسبت دادن این حجم بالا از تلفات آبزیان به بخش ایرانی تالاب یک جوسازی رسانه‌ای بوده و از رسانه‌ها توقع داریم تا به جامعه آرامش و آسایش انتقال دهند.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، عبدالله ایزدپناه به بازدید از تالاب بین المللی هورالعظیم و ارئه آخرین وضعیت آن به مسئولان مربوطه افزود: این تالاب تنش آبی روبرو است، ولی وضعیت آن بحرانی نیست.

وی با بیان اینکه مطالبه گر مشکلات مردم منطقه از وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان خواهیم بود افزود: اگر تنش آبی پایان نیابد و حقابه این تالاب تامین نشود، باید منتظر بحران باشیم.

ایزدپناه درخصوص تصاویر منتشر شده از تلف شدن ماهی و آبزیان در تالاب بیان داشت: تلفات گسترده در بخش عراقی است و نسبت دادن این حجم بالا از تلفات آبزیان به بخش ایرانی تالاب یک جوسازی رسانه‌ای بوده و از رسانه‌ها توقع داریم تا به جامعه آرامش و آسایش انتقال دهند.