حساس‌ترین تجهیزات پتروشیمی غدیر با تلاش مهندسان ایرانی و شرکت‌های دانش بنیان بومی سازی شدند.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی، قطعه‌های پمپ‌های Canned پتروشیمی غدیر که پیش از این در ژاپن ساخته می‌شد، با تلاش مهندسان داخلی و تکیه بر توان شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، بومی سازی شدند.بومی سازی حساس‌ترین تجهیزات پتروشیمی غدیر

ساخت پمپ‌های Canned که از پیش‌تر توسط شرکت خارجی به صورت تک منبعی تهیه می‌شد و هزینه زیادی بر شرکت تحمیل می‌کرد، اکنون با اعتماد به مهندسان ایرانی ساخته می‌شوند و توانسته با کاهش هزینه‌های تخصیص داده شده برای این پمپ ها، تولید شرکت را نیز افزایش دهد.

پتروشیمی غدیر با برگزاری مناقصه عمومی و برنده شدن یکی از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و اعتماد به توان داخلی، ۱۲ دستگاه از این پمپ‌ها را تولید و پس از قرار گرفتن در مدار سرویس، عملکرد رضایت بخشی ارائه کرد.

کاهش هزینه‌ها از دیگر عوامل مهم تکیه بر توان داخلی است، بطوریکه که پیش‌تر این پمپ‌های حساس با تامین از خارج هزینه‌های هنگفتی بر شرکت تحمیل می‌کرد و اکنون با هزینه ۱۶ درصد نسبت به نمونه مشابه خارجی صرفه جویی اقتصادی و همچنین جلوگیری از خروج ارز را برای شرکت در پی داشته است.