بابک طهماسبی

بابک طهماسبی

بابک طهماسبی طی بیانیه ای شروع به کار خانه ی راکی برای اولین بار در خوزستان و اهواز را إعلام کرد
متن بیانیه به شرح زیر است:
گرگها خوب بدانند ، در این ایل غریب
گر پدر مرد ، تفنگ پدری هست هنوز
گر چه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز
آب گر نیست نترسید ، که در قافلمه مان
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز…

با سلام و درود بر مردان و زنان شریف ایل بزرگ راکی،سواران و شجاعان همیشگی تاریخ

سال هاست که دغدغه مندان ایل به این می اندیشند که چرا و چگونه است؟که طایفه ی راکی که همواره در تاریخ بختیاری به شجاعت و اصالت مشهور است اینگونه متفرق و پراکنده شده و امروز فرزندان ما یکدیگر را نمیشناسند و ارتباطات درون فامیلی و طایفه أی به حداقل رسیده است!؟
لذا اینجانب در سال ١٣٩٠ و با همفکری با برخی بزرگان طایفه برای اولین بار شروع به نام نویسی أفراد طایفه و سرشماری راکی ها در خوزستان و سپس کشور نمودم و با پیدایش فضای مجازی راکی ها را در سرتاسر ایران از زنجان و ابهر گرفته تا لواسان و شمیرانات و اصفهان و تمام ایران با مشقت بسیار پیدا کرده و فراخوان نمودم و با ایجاد اولین گروههای مجازی سعی در اتحاد و تجمیع طایفه ی راکی أز هر تیره و دسته نمودم که متاسفانه عده ای از براداران عزیزمان خواسته یا ناخواسته به واگرایی پرداخته و شروع به اختلاف افکنی نمودند که بنده با توجه به اینکه پاسخ های بسیار برای برادران عزیزمان داشتم فقط بخاطر اهداف بزرگ و متعالی که داشتم و آن همانا افزایش برادری ها و همگرایی ها بود خود را کنار کشیده و سکوت اختیار نمودم با أین امید که برادران عزیز و مدعی مان بتوانند روزی مردان بزرگ أما متفرق ایل را کنار هم بنشانند و دیگر أفراد طایفه ی راکی احساس غربت و بی کسی ننمایند أما به جز یکی دو همایش عیدانه ی بدون دستاورد متاسفانه کاری إنجام نگرفت و چند سالی روند متحد سأختن و هدفمند ساختن فعالیت های طایفه عملا متوقف شد.

براستی سهم فرزندان ایل راکی أز اشتغال در خوزستان و حتی کشور چند درصد است؟
سهم نخبگان و فرهیختگان راکی أز انتصابات در سازمان ها و شرکت های دولتی چند درصد است؟
سهم راکی ها در تصمیم گیری های قومی ایلی بختیاری کجاست؟
سهم فاتحان دلاور و جسور مشروطه از مدیریت خوزستان و کشور چه شد؟
و ده ها سوال بی جواب دیگر…
لذا با إعلام رسمی تاسیس خانه ی راکی در خوزستان و اهواز إز یکم مهرماه١٣٩٩ افراد طایفه ی معظم راکی می توانند با هماهنگی قبلی با روابط عمومی خانه ی راکی که متعاقبا اعلام خواهد شد برای اتحادی نو، هدفمندانه و اجرای برنامه هایی جهت رفع مشکلات افراد طایفه ی راکی ثبت نام و اقدام نمایند.
دست تمام فامیل و هم طایفه ای های عزیزم را در اقصی نقاط ایران أز هر تش و تیره به گرمی میفشارم و بیصبرانه منتظر دیدار تک تک شما عزیزان هستم.

ارادتمند و سرباز کوچک بختیاری و طایفه ی راکی  بابک طهماسبی نواده ی طهماسب خان راکی
تلفن تماس:٠٩١٢۴١٩۵٨١٨