افتتاح ۱۸طرح

وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح ۱۸طرح، روز پنج شنبه به شهرستان شادگان سفر خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ؛ نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی از سفر حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به شادگان خبر داد و گفت: ۱۸ طرح شامل بازسازی و مقاوم سازی سالن همایش آموزش پرورش شادگان و نوسازی ۱۷ مدرسه در مناطق شهری و روستایی خواهد بود.
وی افزود: این مدارس در مناطق شهرک شهید منتظری، روستا‌های گیداری، شبیشی، وسطانیه، سوده.صراخیه، گرمه، نهر عطیه، شاروخیه، نهر حمود، نهر جدید، جفال، رگبه، جهانگیری و کاظمی خلف، شهر دارخوین قرار دارند.
ناصری نژاد اظهار داشت:با اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پروش، عمران مناطق نفت خیز، سیل و خیرین مدرسه ساز مورد بازسازی و تجهیز کامل قرار گرفته اند .

 

سفر وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح ۱۸ طرح به خوزستان فردا
وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح ۱۸طرح، روز پنج شنبه به شهرستان شادگان سفر خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ؛ نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی از سفر حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به شادگان خبر داد و گفت: ۱۸ طرح شامل بازسازی و مقاوم سازی سالن همایش آموزش پرورش شادگان و نوسازی ۱۷ مدرسه در مناطق شهری و روستایی خواهد بود.
وی افزود: این مدارس در مناطق شهرک شهید منتظری، روستا‌های گیداری، شبیشی، وسطانیه، سوده.صراخیه، گرمه، نهر عطیه، شاروخیه، نهر حمود، نهر جدید، جفال، رگبه، جهانگیری و کاظمی خلف، شهر دارخوین قرار دارند.
ناصری نژاد اظهار داشت:با اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پروش، عمران مناطق نفت خیز، سیل و خیرین مدرسه ساز مورد بازسازی و تجهیز کامل قرار گرفته اند .شبیشی، وسطانیه، سوده.صراخیه، گرمه، نهر عطیه، شاروخیه، نهر حمود، نهر جدید، جفال، رگبه، جهانگیری و کاظمی خلف، شهر دارخوین قرار دارند.
ناصری نژاد اظهار داشت:با اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پروش، عمران مناطق نفت خیز، سیل و خیرین مدرسه ساز مورد بازسازی و تجهیز کامل قرار گرفته اند .