واحد شماره ۴ نیروگاه رامین اهواز با پایان عملیات تعمیرات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ؛سرپرست امور نگهداری و تعمیرات الکتریک نیروگاه رامین اهواز گفت: به دلیل وقوع اشکال در ترانسفورماتور واحد شماره ۴، این واحد از مدار تولید برق خارج شد و عملیات تعمیرات الکتریک نیروگاه پس از بررسی و عیب یابی، از سوی متخصصان آغاز شد.اتصال واحد شماره ۴ نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق

حمدالله سعیدی کیا افزود: متخصصان تعمیرات الکتریک با تلاش شبانه روزی خود در طول ۴۸ ساعت کار مداوم پس از انجام آزمایش‌های الکتریکی، نصب تیوپ کنسرواتور، وکیوم کردن هوای درون ترانس، انجام آزمایش‌های شیمیایی روغن و گازکروماتوگرافی واحد را آماده بهره برداری کردند.

وی می‌گوید: در حال حاضر این واحد در مدار تولید برق قرار دارد

نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی تأمین کننده بیش از ۳۵ درصد برق استان خوزستان است و نقش مهمی را در تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفاء می‌کند.

*

واحد شماره ۴ نیروگاه رامین اهواز با پایان عملیات تعمیرات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ؛سرپرست امور نگهداری و تعمیرات الکتریک نیروگاه رامین اهواز گفت: به دلیل وقوع اشکال در ترانسفورماتور واحد شماره ۴، این واحد از مدار تولید برق خارج شد و عملیات تعمیرات الکتریک نیروگاه پس از بررسی و عیب یابی، از سوی متخصصان آغاز شد.اتصال واحد شماره ۴ نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق

حمدالله سعیدی کیا افزود: متخصصان تعمیرات الکتریک با تلاش شبانه روزی خود در طول ۴۸ ساعت کار مداوم پس از انجام آزمایش‌های الکتریکی، نصب تیوپ کنسرواتور، وکیوم کردن هوای درون ترانس، انجام آزمایش‌های شیمیایی روغن و گازکروماتوگرافی واحد را آماده بهره برداری کردند.

وی می‌گوید: در حال حاضر این واحد در مدار تولید برق قرار دارد

نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی تأمین کننده بیش از ۳۵ درصد برق استان خوزستان است و نقش مهمی را در تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفاء می‌کند.