آبرسانی غیزانیه

 آبرسانی غیزانیه

نماینده مردم اهواز در مجلس: علاوه بر کمک ۵۰ میلیارد تومانی مجلس، وزارت نفت نیز ۱۰ میلیارد تومان برای پروژه غیزانیه اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری جهان انرژی ، مجتبی یوسفی اظهار داشت: مجلس برای حل مسئله آب غیزانیه پیگیر است و با مسئولان وزارت نیرو در حال رایزنی برای حل مشکل آب شرب غیزانیه هستیم.
وی افزود: اعتقادی به افتتاحیه بدون برنامه‌ریزی ندارم و هر وقت آب به روستای سودان در آخر خط غیزانیه رسید، باید اظهار خوشحالی کنیم. مسئله آب شرب غیزانیه را به صورت هفتگی پیگیری می‌کنیم و برای بار دوم، سه نماینده تهران را به این منطقه دعوت کردیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس بیان کرد: شأن مردم این منطقه نیست پس از ۴۰ سال با تانکر آب شرب دریافت کنند. وزارت نفت ۱۰ میلیارد تومان برای اتمام پروژه اختصاص داده است.

وی گفت: با همکاری نمایندگان مجلس اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای پایان آبرسانی غیزانیه اختصاص داده شده تا فاز نهایی این طرح به اتمام برسد و ۸۵ روستای این بخش دارای آب شرب شوند.

وی افزود: مسئولان اجرایی باید به وعده‌های خود عمل کنند تا شاهد باشیم اول مهرماه ۹۹ فاز سوم آبرسانی غیزانیه به اتمام برسد.

عملیات اجرایی تعویض خط انتقال آب روستا‌های شرق غیزانیه آغاز شد.

وی گفت: با همکاری نمایندگان مجلس اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای پایان آبرسانی غیزانیه اختصاص داده شده تا فاز نهایی این طرح به اتمام برسد و ۸۵ روستای این بخش دارای آب شرب شوند.وی افزود: مسئولان اجرایی باید به وعده‌های خود عمل کنند تا شاهد باشیم اول مهرماه ۹۹ فاز سوم آبرسانی غیزانیه به اتمام برسد.عملیات اجرایی تعویض خط انتقال آب روستا‌های شرق غیزانیه آغاز شد.وی گفت: با همکاری نمایندگان مجلس اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای پایان آبرسانی غیزانیه اختصاص داده شده تا فاز نهایی این طرح به اتمام برسد و ۸۵ روستای این بخش دارای آب شرب شوند.وی افزود: مسئولان اجرایی باید به وعده‌های خود عمل کنند تا شاهد باشیم اول مهرماه ۹۹ فاز سوم آبرسانی غیزانیه به اتمام برسد.عملیات اجرایی تعویض خط انتقال آب روستا‌های شرق غیزانیه آغاز شد.